ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

18 Μαρτίου 1863: Αναγορεύεται Συνταγματικός Βασιλεύς των Ελλήνων ο Γεώργιος Α′

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 18/03/2017