ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

18 Σεπτεμβρίου 1964 – Γάμοι Κωνσταντίνου και Άννας-Μαρίας,Μέρος Γ΄: Η τελετή των γάμων τους

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ / 18/09/2017